پلی اتیلن

پلی‌اتیلن:

پلی‌اتیلن یکی از محصولات کاربردی مشتق شده از پلیمر اتیلن است. پلی‌اتیلن برای اولین بار از حرارت دادن دی ایزومتان در آزمایشگاه به وجود آمد. این ترکیب مانند موم سفید رنگی بود که قابلیت شکل‌پذیری و قالب‌گیری داشت. پس از این که نیاز به تولید پلی‌اتیلن در مقیاس صنعتی به وجود آمد، این پلیمر را با استفاده از پلیمریزاسیون گاز بی‌رنگ اتیلن در مقیاس صنعتی تولید کردند. پس از تولید این پلیمر در مقیاس صنعتی، محصولات و قالب‌گیری‌های متعددی از آن مشتق شد که در صنایع و زندگی روزمره کاربرد فراوان دارند. در واقع می‌توان پلی‌اتیلن را یک گرمانرم نامید. علت این نام‌گذاری این است که این پلیمر با رسیدن به نقطه ذوب خود تغییر شکل داده و به حالت مایع باز می‌گردد. این گرمانرم با رسیدن به نقطه انجاد خود مجدداً تغییر شکل داده و به حالت جامد باز می‌گردد. از پلی‌اتیلن بیشتر برای ساخت وسایل و تجهیزات پلاستیکی استفاده می‌شود. در واقع این پلیمر خمیره شکل‌دهنده بسیاری از محصولات پلاستیکی از که در جای جای زندگی و صنعت از آن استفاده می‌کنیم. پلی‌اتیلن را به صورت خالص در فرایندهای شیمیایی به‌کار نمی‌برند.
روش پلیمریزاسیون پلی‌اتیلن به‌گونه‌ای است که طی آن می‌وان شاخص‌ها و فاکتورهای خاصی را کنترل کرد. کنترل همین فاکتورها در نهایت منجر به تولید اقسام مختلف پلی‌اتیلن می‌شود که هر کدام کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون دارند. چگالی، شاخص جریان مذاب (MFI)، درجه شاخه‌ای و شبکه‌ای شدن، وزن مولکولی و میزان توزیع وزن مولکولی از انواع این فاکتورها هستند.
مهم‌ترین شاخص در تولید محصولات مختلف پلی‌اتیلنی، جرم مولکولی و دانسیته می‌باشد.

انواع پلی‌اتیلن

همان‌طور که توضیح دادیم با دست‌کاری فرایند پلیمریزاسیون اتیلن و تبدیل آن به پلی‌تیلن، می‌توان محصولاتی را با درجات و گریدهای متنوع به دست آورد. این محصولات شامل پلی‌اتیلن‌های سبک، متوسط، سنگین و خطی هستند.

پلی‌اتیلن سبک LDPE: 

پلی‌اتیلن سبک دارای زنجیره‌های شاخه‌دار است و بنابراین پیوند بین مولکول‌های اتیلن به‌صورت یک دست انجام نمی‌شود و دارای فضای توخالی متعدد است. نیروی مولکولی و استحکام کششی در پلی‌اتیلن سبک، ضعیف است. این پلیمرها انعطاف‌پذیری زیادی دارند و توسط میکروارگانیسم‌ها تجزیه می‌شوند.

پلی‌اتیلن با دانسیته متوسط MDPE

دانسیته نهایی این پلیمر متوسط است و بیشتر در تولید میله‌های پلی‌اتیلنی به‌کار می‌رود.

پلی‌اتیلن سنگین HDPE: 

زنجیره‌های پلیمری در پلی‌اتیلن سنگین به‌ صورت رشته‌ای و بدون شاخه است. بنابراین مولکول‌ها با استحکام بیشتری به یکدیگر متصل شده و نیروی مولکولی و استحکام کششی پلیمر در این حالت افزایش خواهد داشت. در تولید پلی‌اتیلن سنگین نوع کاتالیزور و شرایط واکنش بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

گریدهای مختلف پلی‌اتیلن در دسترس: