دستگیری های اخیر ربطی به پتروشیمی لرستان ندارد

شرکت پتروشیمی لرستان (خرم آباد)

پتروشیمی لرستان در سال۱۳۸۶ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و با همکاری کنسریوم ایتالیایی تکنیمونت و نارگان بنیان‌گذاری شد. این پتروشیمی بخشی از خط لوله اتیلن غرب است. بزرگی این پتروشیمی ۱۳۰ هکتار است و مالکیت این مجتمع به‌طور کامل متعلق به شرکت پتروشیمی باختر است. این مجتمع پتروشیمی هم‌اکنون فعال است.

برخی محصولات عرضه شده توسط این شرکت در بورس کالا: