پلی پروپیلن گرید 440G

  • تولید کننده: پتروشیمی جم
  • بسته‌بندی: 25kg
پلی پروپیلن گرید 440G
کوپلیمر چیست؟ اگر بیشتر از یک نوع واحد تکرار شونده (مونومر) در مولکول پلیمر وجود داشته باشد، کو پلیمر گویند. کو پلیمرها نیز بسته به طرز قرار گرفتن مونومرها در طول زنجیره پلیمری به متناوب، اتفاقی ، دسته ای و یا پیوندی تقسیم می شوند. کوپلیمر متناوب (Alternating Copolymer) کوپلیمر اتفاقی (Random Copolymer) کوپلیمر دسته ای (Block Copolymer) کوپلیمر پیوندی (Graft Copolymer) کو پلیمر PP در حقیقت یک رندوم کوپلیمر است که از کو پلیمر اتیلن/پلی پروپیلن تشکیل یافته است. این کو پلیمر از کو پلیمریزاسیون پلی پروپیلن و مقدار کمی اتیلن (حدود ۷%) در یک راکتور تولید شده است. اتیلن کو پلیمریزه شده باعث تغییراتی در خواص و در نتیجه در کاربرد نهایی آن می گردد. این تغییرات باعث خواص ضربه ای بهتر، شفافیت بیشتر، خواص مه کمتر، کاهش نقطه ذوب و افزایش انعطاف پذیری محصول تولیدی می گردد. یک "کوپلیمر توده ای" ممکن است به صورت ( -A-A-B-B- ) ظاهر شود و یک "کو پلیمر بی نظم" مثل لاستیک ، شامل یک توزیع بی نظم واحدهای مونومر است.
پلی پروپیلن 440G تولید پتروشیمی جم بوده در ساخت ورق موجدار-اتصالات پلی پروپیلنی و قطعات محکم و ضربه پذیر کاربرد دارد.این پلیمر از خانواده کوپلیمرها میباشد.
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید